Mari-Liis Korkus


[ˈmɑriˌliːs]

Current PhD student, soon-to-be sociolinguist. Praegune doktorant, tulevane sotsiolingvist ✿